Digitale seinverwerking

Digitale seinverwerking ( DSP ) is die gebruik van digitale verwerking , soos deur rekenaars of meer gespesialiseerde digitale seinverwerkers , om 'n wye verskeidenheid seinverwerkingsoperasies uit te voer. Die digitale seine wat op hierdie manier verwerk word, is 'n reeks getalle wat voorbeelde van 'n deurlopende veranderlike in 'n domein soos tyd, ruimte of frekwensie voorstel. In digitale elektronika word 'n digitale sein voorgestel as 'n polsstrein , [1] [2] wat tipies gegenereer word deur die skakel van 'n transistor . [3]

Digitale seinverwerking en analoog seinverwerking is subvelde van seinverwerking. DSP -toepassings sluit in klank- en spraakverwerking , sonar , radar en ander sensorreeksverwerking , skatting van spektrale digtheid , statistiese seinverwerking , digitale beeldverwerking , datakompressie , videokodering , klank kodering , beeldkompressie , seinverwerking vir telekommunikasie , beheerstelsels , biomedies ingenieurswese , enonder meer seismologie .

DSP kan lineêre of nie -lineêre bewerkings behels. Nie-lineêre seinverwerking hou nou verband met nie-lineêre stelselidentifikasie [4] en kan geïmplementeer word in die tyd- , frekwensie- en ruimtelike-tydelike domeine .

Die toepassing van digitale berekening op seinverwerking bied baie voordele bo analoogverwerking in baie toepassings, soos foutopsporing en -regstelling in transmissie sowel as datakompressie . [5] Digitale seinverwerking is ook fundamenteel vir digitale tegnologie , soos digitale telekommunikasie en draadlose kommunikasie . [6] DSP is van toepassing op beide streaming data en statiese (gestoorde) data.

Om 'n analoog sein digitaal te analiseer en te manipuleer, moet dit gedigitaliseer word met 'n analoog-na-digitale omskakelaar (ADC). [7] Monsterneming word gewoonlik in twee fases uitgevoer, diskretisering en kwantisering . Diskretisering beteken dat die sein in gelyke tydsintervalle verdeel word, en elke interval word deur 'n enkele amplitudemeting voorgestel. Kwantisering beteken dat elke amplitude -meting benader word met 'n waarde uit 'n eindige stel. Afronding van reële getalle tot heelgetalle is 'n voorbeeld.

Die Nyquist -Shannon -steekproefstelling stel dat 'n sein presies uit sy monsters gerekonstrueer kan word as die bemonsteringsfrekwensie groter is as twee keer die hoogste frekwensie -komponent in die sein. In die praktyk is die bemonsteringsfrekwensie dikwels aansienlik hoër as dit. [8]


'N Voorbeeld van die 2D -diskrete wavelet -transform wat in JPEG2000 gebruik word . Die oorspronklike beeld word met hoë deurgang gefiltreer, wat die drie groot beelde oplewer, wat elkeen die plaaslike veranderings in helderheid (besonderhede) in die oorspronklike beeld beskryf. Dit word dan laagdeurlaat gefiltreer en afgeskaal, wat 'n benaderingsbeeld oplewer; hierdie beeld word met hoë deurgang gefiltreer om die drie kleiner detailbeelde te produseer, en 'n lae deurgefiltreer om die finale benaderingsbeeld links bo te produseer.

This page is based on the copyrighted Wikipedia article "/wiki/Digital_Signal_Processing" (Authors); it is used under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. You may redistribute it, verbatim or modified, providing that you comply with the terms of the CC-BY-SA. Cookie-policy To contact us: mail to [email protected]